Uddannelses filosofi

 

Vi vil gerne opbygge:

 

En ugandiske skole

Vi ønsker at bygge en skole, der har et pensum og en tilgang, der opfylder standarder i Uganda og dermed tillader vores studerende at kvalificere sig til videre uddannelse i landet.
Skolen er ansvarlig for at give vores studerende viden om deres land og forskellige samfund.
Herudover skal
skolen tilbyde de studerende et internationalt udsyn, der forbereder dem til livet i en globaliseret verden.
De skal lære kritisk tænkning, der vil give dem mulighed for selvstændigt at søge viden og inspiration ud over deres nationale kontekst.
Engelsk er skolens officielle sprog og gæstelærere fra forskellige lande vil være en fast del af hverdagen.

 

En demokratisk skole
Skoleledelsen skal som rollemodeller fokusere på at inspirere en demokratisk tilgang med plads til forskellighed. De studerende vil i høj grad være i stand til at påvirke – og dermed tage ansvar for deres eget liv og uddannelse.

 

En skole med refleksive studerende
Elever på skolen er inviteret og opmuntret til at finde løsninger i stedet for at lære svarene. De bør tilskyndes til at arbejde selvstændigt og i grupper med relevante tværfaglige problemer. Skolen skal skabe rammer for de studerende, som er medvirkende til at skabe studerende med stærke holdninger og mod.

 

En skole med aldersrelaterede lektioner
På fodboldbanen vil vi bruge aldersrelateret træning, hvor uddannelsens tema, kompleksitet og organisering tager højde for børnenes sociale, kognitive og fysiske udvikling. Dette skal naturligvis også bruges i skolen, hvor den nyeste forskning om børns udvikling og læring skal ses i den daglige praksis.

 

En teoretisk skole
Studerende vil have en betydeligt stærkere teoretisk faglighed. Dette skal ske gennem et tæt samarbejde med internationale partnere og brug af gæsteforelæsere i forskellige discipliner.

 

En praktisk skole
Studerende skal gennem egne projekter lære at anvende deres teoretiske viden i praksis. Typisk i projekter, der kommer både vores akademi og vores samfund til gode. Skolen skal også undervises i de praktiske færdigheder og håndværk, der i Uganda er en del af hverdagen.

 

En skole med kvalitet frem for kvantitet
Vi ønsker først og fremmest en skole, der i hele arbejdet fokuserer på at skabe kvalitet frem for kvantitet. Kvalitet kan ikke måles i mængden af ​​uddannelsestimer eller et gennemsnit af prøveresultater, men kan ses i skolens evne til at levere en god ramme for karakter udvikling.

 

Fremtiden

Når nogle af vores bedste studerende bliver 15 år, vil de drage fordel af muligheden for at fortsætte deres uddannelse i USA.
Akademiet vil fremover have stærke relationer til private amerikanske high schools.
Disse high schools tilbyder vores dygtigste studerende et fuldt fire årigt stipendium.
Efter at have afsluttet deres highschool år, vil de studerende være i betragtning til at modtage et fuldt 4 årigt scholarship på et universitet.
På d
enne måde vil vores dygtigste studerende have muligheden for, at udnytte deres potentiale og drømme.
Nogle af vores elever vil ikke have det tilstrækkelige niveau til at fortsætte studier i udlandet, men højt nok til at fortsætte deres studier i hovedstaden Kampala på universiteterne.

 

På denne måde har vi bragt de studerende til det højest mulige ugandiske niveau, der gør dem i stand til at angribe deres drømme.