El Cambio Emneuge og Skoleløb

EMNEUGEN

El Cambio Academy ønsker at uddanne danske børn. Derfor har vi udarbejdet et undervisningsforløb om Afrika – og i særdeleshed Uganda og dermed også akademiet – i håbet om at skabe bevidste ansvarlige verdensborgere i fremtiden. Således er håbet, at vores børn i Danmark i fremtiden vil tage hånd om andre med svære forudsætninger.

Derfor har El Cambio Academy i samarbejde med undervisningseksperter udviklet et mindre undervisningsforløb målrettet forskellige alderstrin, som lærerne frit kan benytte i undervisningen.

Et sådan læringsforløb vil blandt andet indeholde fagene Natur/teknik, Engelsk, Matematik, Historie, Håndværk/design og Idræt.

Ugen vil opleves som meget kreativ, sjov og inspirerende, hvor kontakten til vores børn i Uganda pludselig føles tæt.

Jeres skole vil have mulighed for at se videoer med vores børn i Uganda samt stille dem spørgsmål via livefeeds på Facebook. Vi kommer også gerne og holder foredrag. Lær om Afrika og Uganda, tilbered og spis ugandisk mad – lær lidt af sproget og dans folkedanse samt udøv de ugandiske idrætsdicipliner.
Det og meget mere hjælper vi jer med.

DET ER GRATIS AT DELTAGE

El Cambio Academy dækker alle omkostninger, og det er derfor gratis for skolerne at deltage i El Cambio Emneugen og Skoleløbet.

Inden løbet sørger El Cambio Academy for, at skolerne modtager forældrebreve, sponsorsedler og diplomer til alle deltagere. El Cambio Academy håndterer desuden alle sponsorater via elektronisk pengeoverførsel uden om skolerne.
Tilmeld gerne din skole i god tid før afholdelse.

Find materialer og andre informationer her på hjemmesiden.

EL CAMBIO SKOLELØBET

El Cambio Skoleløbet er et motions- og velgørenhedsløb, hvor skoleelever fra Danmark løber til fordel for børnene på akademiet i Uganda.

Løbet, der organiseres af El Cambio Academy, blev for første gang afviklet i 2017.

Skoleløbet sker som afslutning på Emneugen.

MOTION, FÆLLESSKAB OG VELGØRENHED

Ved at deltage i El Cambio Skoleløbet gør eleverne ikke alene noget godt for dem selv. De bliver også en del af et stort dansk fællesskab, der på tværs af klasser og skoler er med til at gøre en mærkbar forskel for børn med meget dårlige vilkår i Uganda.

Inden løbet har eleverne mulighed for at indgå mikrosponsorater med familie, venner og lokale erhvervsdrivende, der opfordres til at give et beskedent beløb (eksempelvis 2 kroner) per omgang eller kilometer, den enkelte elev løber i fobindelse med El Cambio Skoleløbet.

Pengene indbetales elektronisk direkte til velgørenhedsorganisationen, “El Cambio Academy Danmark”, der donerer dem til akademiet “El Cambio Academy” i Uganda.

Kommentarer fra lærere

“ECA har lavet et let tilgængeligt undervisningsmateriale, som omhandler hverdagen for den aldersgruppe vi underviste i.
Livestream videoerne giver en følelse af nærvær, trods den store afstand til Uganda.
Alle vores elever var meget begejstret for emneugen.”
Bitten Van Der Weiden, lærer, Kulsbjerg skole

“Vores elever profiterede rigtig fint af ugen, hvor de fik øjnene op for, hvordan man også kan leve som barn og hvor luksuriøst, de selv lever kontra de drenge de mødte på ECA.
Livefeeds var et ekstremt givende element i forløbet, da den direkte kontakt skabte en god dynamik i klasserne og mange gav udtryk for en mere nær og følelsesmæssig relation til de interviewede drenge.”
Anna Borge, lærer, Sjølundskole

“Børnene profilerede af, at de kunne se og spørge ind til livet fra en dreng i Uganda. Når der blev live streemet blev det nærværende og deres nysgerrighed blev vagt.
Film klippene fra ECA var også rigtig gode at bygge undervisnings forløb op om.”
Camilla Brogaard, lærer, Kildemark

“Vi oplevede det som en fantastisk mulighed for at lære om børn fra andre kulturer.
Det var meget nemt for os lærere at gå til materialet fra ECA.
At være i direkte kontakt med børn fra en andens verdensdel var helt unikt.
Det var bare en fantastisk uge.”
Peter Dinesen, lærer, Sct Jørgen skole

Undervisningsmaterialer

Se andetsteds i menuen øverst for vores store udvalg af spændende undervisningsmateriale.

Introduktionsbrev til lærere

Vores bud på hvordan ugeplanen kan se ud – I kan skabe jeres egen

Her følger en forklaring til de ovenstående moduler

“I klassen, El Cambio Academy”

Vis her eleverne El Cambio Academys videoer – og diskuter herefter initiativet.

“I klassen, Livefeed på facebook”

Vi sender live fra Uganda.

Her kan de danske elever stille spørgsmål til vores børn i kommentarfeltet på facebook.

Herudover vil hvert livefeed afsluttes med dagens konkurrence.

“Podcast”

Hele klassen samles om El Cambio Academys podcasts, der har en varighed på 15-20 minutter.

Diskuter herefter jeres observationer.

“Videohilsen fra Uganda”

Hele klassen samles om El Cambio Academys video, der har en varighed på ca. 5-10 minutter.

Videoer findes som live videoer på vores facebook side.

Diskuter herefter jeres observationer.

“Værksted”

Klasserne skal fordeles til forskellige værksteder.

Værkstederne indeholder fagene Engelsk, Idræt, Natur/Teknik, Matematik, Historie og Håndværk/Design.

På værkstederne bruges vores videomateriale samt PowerPoints.

“Afslutning på dagen – oploading af konkurrencer”

Hver enkelt klasse udfører eller vælger, hvad de ønsker at bidrage med i de daglige konkurrencer.

Deres valg oploades til El Cambio Academys sociale platforme.

“Forberede løb”

Lærere opstiller borde, hvorved de kan sidde og notere deres elevers løberunder om skolen.

Herudover er distancen omkring skolen målt præcist op, så vi kan estimere det fulde antal kilometer efter endt løb.

“El Cambio Løbet”

Læs andetsteds her på hjemmesiden for dybdegående informationer.

“Afrikansk hus – Forældre besøg”

Umiddelbart efter El Cambio Løbet åbner klasserne dørene op for forældre og andre tilhørende. Gæsterne inviteres indenfor i klassen, hvor eleverne fremviser og fortæller om deres nye viden om Uganda og El Cambio Academy.

ECA Materiale lige til at bruge

Download forældrebrevet her:

Download sponsorsedlen her:

Download diplomet her:

Pressemeddelse

Vores pressemeddelelse er til fri afbenyttelse.

Vær opmærksom på at I selv skal færdiggøre meddelelsen.

Dette ses tydeligt ved at downloade dette word dokument.

FRA IDE TIL AFVIKLING

Nedenfor har El Cambio Academy udarbejdet en detaljeret handlingsplan for El Cambio Skoleløbet med deadlines mm.

TO MÅNEDER FØR LØBET:
DEADLINE FOR TILMELDING

Alle skoler skal være tilmeldt El Cambio Skoleløbet inden deadline – det er ikke muligt at tilmelde skoler efter deadline.

Det er gratis for alle skoler at være med, og tilmeldingen foregår på tt@elcambioacademy.com

Det er vigtigt, at skolen så præcist som muligt angiver, hvor mange elever, der deltager i løbet. Deltagerantallet bestemmer, hvor mange sponsorsedler og diplomer, skolen får leveret.

SENEST TO UGER FØR LØBET:
SKOLEN MODTAGER MATERIALER

Senest to uger før løbet får skolen leveret forældrebreve, plakater, sponsorsedler og diplomer.

Hvis skolen ikke har modtaget materialerne inden for det angivne tidsrum, er det vigtigt, at skolen hurtigst muligt kontakter El Cambio Academy.

TO UGER FØR LØBET:
KICKOFF FOR INDSAMLINGEN

To uger før El Cambio Skoleløbet er det en god idé at lave et kickoff-møde for de klasser, der deltager i løbet. I kan eksempelvis få en frivillig fra El Cambio Academy, der selv har oplevet Uganda og El Cambio Academy, ud på skolen og fortælle om, hvorfor det er så vigtigt at støtte op om El Cambio Academys arbejde. Den frivillige kan desuden besvare eventuelle tvivlsspørgsmål.

Efter kickoff-mødet får eleverne udleveret en sponsorseddel, hvor eleven påfører de mikrosponsorater, som vedkommende indgår med forældre, bedsteforældre, venner, naboer mm.

Det er vigtigt at fortælle eleverne, at El Cambio Skoleløbet ikke handler om, hvilken elev eller hvilken klasse, der kan samle flest penge ind – alle bidrag tæller! Og ved deres blotte tilstedeværelse i løbet er eleverne med til at skabe uvurderlig opmærksomhed om børnene i Afrika!

I UGEN OP TIL LØBET:
INVITER DEN LOKALE PRESSE

Hvis skolen ønsker at gøre El Cambio Skoleløbet til en lidt større event, kan skolen eksempelvis invitere den lokale presse. El Cambio Academy har udarbejdet et pressemateriale, der let kan versioneres til den enkelte skole: Pressemeddelelse.

Nogle skoler har også held til at invitere lokale sportsstjerner eller andre lokale kendisser til at løbe med eleverne – det kan være med til at sætte lidt ekstra kulør på dagen for eleverne.

AFHOLDELSE AF EL CAMBIO SKOLELØBET

El Cambio Academy anbefaler, at skolen afsætter 90 minutter til selve løbet (ekskl. opvarmning omklædning mm.). Ruten, som eleverne skal løbe, bør være en rundstrækning på mellem 500 og 1.000 meter.

Ved målstregen laves der en registreringspost for hver klasse, hvor lærere sørger for at registrere hver enkelte elev, hver gang eleven passerer målstregen. Registreringen kan eksempelvis gøres ved at sætte en tuschstreg på armen af eleven eller på en klasseliste.

Når løbet er slut noteres antallet af kilometer eller omgange på hver elevs sponsorseddel, og der regnes sammen, hvor meget den enkelte sponsor skal bidrage med.

EN UGE EFTER LØBET:

Senest en uge efter løbet bedes alle børn medbringe deres donation til deres klasselærer. Klasselæreren samler det samlede beløb ind og giver klassens donation til skolelederen.

TO UGER EFTER LØBET:
DEADLINE FOR INDBETALING AF SPONSORBIDRAG

Senest to uger efter løbet skal alle sponsorbidrag være indbetalt på El Cambio Academys konto for at tælle med i skolens samlede donation til akademiet i Uganda. Dette gøres af skolelederen efter at have modtaget alle donationer fra klasserne.

Alle bidrag indbetales elektronisk til El Cambio Academys konto.

TRE UGER EFTER LØBET:
SKOLENS INDSAMLING LUKKES, OG ET SKOLEDIPLOM TILSENDES

Når de indbetalte sponsorbidrag er registreret hos El Cambio Academy, lukkes skolens indsamling, og kontaktpersonen på skolen modtager automatisk en kvitteringsmail med et diplom, hvor skolens totale indsamlede beløb fremgår.

FIRE UGER EFTER LØBET:
DET TOTALE BELØB OFFENTLIGGØRES

El Cambio Academy offentliggør det totale indsamlede beløb, som skolerne i fællesskab har indsamlet i Danmark. Alle skoler får direkte besked om størrelsen på det totale beløb.

KONTAKT

Thomas Thor
El Cambio Academy Direktør
tt@elcambioacademy.com
Telefon: +45 60602491